Hét platform voor al je vragen
over de geschiedenis van Den Haag

De in 2015 opgerichte stichting Haagse Historie en Erfgoed heeft als doel het vergroten van de kennis over en liefde voor de geschiedenis van Den Haag bij een zo breed mogelijk publiek.

De stichting is een samenwerkingsverband tussen de gemeentelijke erfgoedinstellingen (archief, archeologie, monumentenzorg en Haags Historisch Museum) en de maar liefst 27 historische verenigingen, die Den Haag en omringende gemeenten telt.

De activiteiten van de stichting zijn gericht op het verbinden en uitdragen van de vele rijke, historische facetten van de stad, tenslotte de officieuze hoofdstad van ons land. Het gaat daarbij met name om het gezamenlijke Haagse verhaal en het bijeen brengen van mensen en activiteiten op basis van een gedeelde belangstelling voor de bijzondere Haagse geschiedenis.

Hiervoor zetten zich dagelijks circa 30 vrijwilligers in door onder andere het uitgeven van het kwartaalmagazine Haagse Historie (oplage 1600 exemplaren), het organiseren van seminars, deze website, de jaarlijkse Haagse Historie Quiz en de organisatie van themajaren.

Het najaarsnummer is verschenen!

Dit nummer is verkrijgbaar in de Haagse boekhandels en tijdschriftenwinkels voor € 7,50 per exemplaar.
Wil je geen uitgave missen, neem dan een abonnement en ontvang vier nummers voor € 26,50.

Bekijk dit nummer

Stichting Haagse Historie en Erfgoed

Bestuur

 • Jan Linssen (voorzitter)
 • Arne Westerhof (secretaris)
 • Theun de Graaf (penningmeester)
 • Hanneke Besseling

Postadres bestuur: Willem de Zwijgerlaan 4, 2582 EN Den Haag

RSIN/fiscaalnummer: 8558 66 419

Contact: info@haagsehistorie.nl

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Beleidsplan
Financiële verslaglegging

***

Haagse Historie Magazine

Redacteuren

 • Marchien den Hertog (hoofdredacteur)
 • Dick van Rietschoten (eindredacteur)
 • Piet Vernimmen (eindredacteur)
 • Froukje Holtrop (beeldredacteur)
 • Michiel van der Mast (redacteur)
 • Lex van Tilborg (redacteur)

Vaste medewerkers

 • Kim Heijdenrijk (column)
 • Bas Kromhout (eerder gehoord)
 • Piet Bogaards (stadsherstel)

Uitgever

 • René Wagemaker

Redactie-adviesraad

 • Marijke Bruggeman
 • Diederick Cannegieter
 • Henk den Heijer
 • Ronald A. van der Spiegel
 • Pim Waldeck

Vormgeving

 • Anneke de Zwaan

Website

 • Hanneke Besseling
 • Marlous Kriek
Sluit Menu