Hét platform voor al je vragen over de geschiedenis van Den Haag

De in 2015 opgerichte stichting Haagse Historie en Erfgoed heeft als doel het vergroten van de kennis over en liefde voor de geschiedenis van Den Haag bij een zo breed mogelijk publiek.

De stichting werkt samen met vier gemeentelijke erfgoedinstellingen (Haags gemeentearchief, afdelingen Archeologie en Monumentenzorg en het Haags Historisch Museum) en de maar liefst 25 historische verenigingen, stichtingen en musea die Den Haag en omringende gemeenten telt.

De activiteiten van de stichting zijn gericht op het verbinden en uitdragen van de vele rijke, historische facetten van de stad, tenslotte de officieuze hoofdstad van ons land. Het gaat daarbij met name om het gezamenlijke Haagse verhaal en het bijeen brengen van mensen en activiteiten op basis van een gedeelde belangstelling voor de bijzondere Haagse geschiedenis.

Hiervoor zetten zich dagelijks een aantal vrijwilligers in door onder andere het uitgeven van het kwartaalmagazine Haagse Historie (oplage 1600 exemplaren), het organiseren van seminars, deze website, de jaarlijkse Haagse Historie Quiz en de organisatie van themajaren.

Het voorjaarsnummer is verschenen!

Dit nummer is verkrijgbaar in de Haagse boekhandels en tijdschriftenwinkels voor € 8,75 per exemplaar. Wil je geen uitgave missen, neem dan een abonnement. Met een abonnementsprijs van slechts € 34,- per jaar voor 4 nummers houden wij zelfs de spreekwoordelijke Haagse zuinigheid in ere.
Nieuw nummer

Haagse Historie Magazine

Redacteuren

 • Marchien den Hertog (hoofdredacteur)
 • Dick van Rietschoten (eindredacteur)
 • Froukje Holtrop (beeldredacteur)
 • Lex van Tilborg (redacteur)
 • Piet Bogaards (redacteur)
 • Kim Heijdenrijk (redacteur)

Redactie-adviesraad

 • Marijke Bruggeman
 • Diederick Cannegieter
 • Ronald A. van der Spiegel
 • Pim Waldeck

Uitgever

 • René Wagemaker

Website

 • René Wagemaker

Vormgeving

 • Anneke de Zwaan

Stichting Haagse Historie en Erfgoed

Bestuur

 • Jan Linssen (voorzitter)
 • Arne Westerhof (secretaris)
 • Theun de Graaf (penningmeester)
 • Hanneke Besseling

Postadres bestuur: Willem de Zwijgerlaan 4, 2582 EN Den Haag

RSIN/fiscaalnummer: 8558 66 419

KvK-nummer: 644 39 119

Sector: kunst en cultuur – bibliotheek en archief

De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden en er zijn geen medewerkers in loondienst.
De stichting krijgt de inkomsten uit abonnementen en subsidies. Deze gelden worden besteed aan de activiteiten die genoemd worden in ‘Het verslag van uitgeoefende activiteiten’.

Contact: info@haagsehistorie.nl

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Beleidsplan
Financieel verslag 2023

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze Stichting is een ANBI: een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat u een gift aan de Stichting kunt aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting (als het totaal aan door u gedane giften in een jaar meer is dan 1% van uw drempelinkomen).

Onze Stichting is bovendien aangemerkt als een Culturele ANBI. Dit betekent dat u uw gift met 25% mag verhogen bij de aftrek in de aangifte inkomstenbelasting.

Voorbeeldberekening:

Stel u heeft een drempelinkomen (totaal van belastbaar inkomen en belastbaar vermogen) van € 50.000. Om uw giften te kunnen aftrekken moeten deze meer dan 1% van € 50.000 bedragen is € 500. Als u voor € 600 aan giften heeft gedaan, is er dus € 100 aftrekbaar. Als u bij die giften geschonken heeft aan een culturele instelling, bv € 200 aan de Stichting Haagse Historie en Erfgoed, dan is het totaal aan giften in dit geval € 650 en kunt u € 150 aftrekken voor de aangifte inkomstenbelasting. 

U kunt ook besluiten om jaarlijks een gift te doen. Er is dan geen drempel: het bedrag wordt ook dan verhoogd met 25% en is helemaal aftrekbaar. Hierbij moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan:
Er moet minimaal 5 jaar eenzelfde bedrag worden overgemaakt. Dit gaat via een schriftelijke overeenkomst. Dit kan via de notaris, maar ook via een standaard formulier dat de Belastingdienst levert. Onze Stichting kan dit formulier voor u regelen.  

Voorbeeldberekening:

Wij gaan uit van hetzelfde drempelinkomen van € 50.000 en een schenking van € 200. U kunt dan jaarlijks € 250 aftrekken voor de aangifte inkomstenbelasting. Doet u daarnaast nog andere ‘gewone’ schenkingen, dan vallen deze wel onder de drempel en moeten ze dus minimaal meer dan € 500 (volgens het hiervoor aangegeven inkomen)  bedragen om voor aftrek in aanmerking te komen.

Wanneer u besluit een gift te doen aan de Stichting Haagse Historie en Erfgoed, kunt u een bedrag storten op IBAN NL90 RABO 0307 5869 87 onder vermelding van ‘gift’.

Uiteraard wordt uw bijdrage zeer gewaardeerd en zorgvuldig besteed.

Voor meer inlichtingen kunt u een mail sturen naar mevrouw Theun de Graaf: theun.de.graaf@haagsehistorie.nl.

Word nu abonnee van het Haagse Historie magazine of geef een abonnement cadeau

Haagse Historie, voor € 34,- weet je alles!

De geschiedenis van Den Haag kent vele geheimen. Haagse Historie magazine ontrafelt ze voor je, in spannende, meeslepende en soms ontroerende verhalen. Met historische, Haagse figuren volgen we koningen en kroningen, opstanden, vredesprocessen, stadsuitbreidingen, maar ook moord en doodslag, bezetting en verzet. In Den Haag werd niet alleen de geschiedenis van de stad geschreven, maar ook die van ons land en dat maakt Haagse Historie dubbel interessant. Haagse Historie is het enige blad over de historie van je stad. Dat maakt de keus eenvoudig.

Het voorjaarsnummer is verschenen!

Dit nummer is verkrijgbaar in de Haagse boekhandels en tijdschriftenwinkels voor € 8,75 per exemplaar. Wil je geen uitgave missen, neem dan een abonnement. Met een abonnementsprijs van slechts € 34,- per jaar voor 4 nummers houden wij zelfs de spreekwoordelijke Haagse zuinigheid in ere.
Nieuw nummer
Sluit Menu