foto 19GG - vereniging - Vrienden van Den Haag

Vereniging Vrienden van Den Haag

Onze missie: het bevorderen van de leefbaarheid van Den Haag met behoud van zijn karakteristieke waarden. Den Haag is uniek en veelzijdig. Aantrekkelijk om in te wonen, te werken en op bezoek te gaan. De Vrienden van Den Haag steunen de versterking van haar vele kwaliteiten. Wij besteden daarom grote aandacht aan de leefbaarheid en de kwaliteit van de Haagse openbare ruimte. Om de levendigheid in alle delen van de stad te behouden willen wij het wonen in de binnenstad bevorderen en voorzieningen in de wijken behouden.

Bij nieuwe plannen moeten leefbaarheids-effectrapportages vooraf in kaart brengen wat wijken überhaupt nog aankunnen. De klimaatverandering vraagt om maatregelen: grachten heropenen, straten en tuinen ontstenen, ruimer vergroenen, duin en strand open houden en asfalt en auto’s verminderen: meer lucht, minder auto’s.

De stad is niet van de gemeente, maar van de burgers. Daarom moet de betrokkenheid van burgers bij de ontwikkelingen worden gekoesterd. Strand en duinen, fraaie landgoederen, de vele monumenten, groene lanen en mooie pleinen rond een aantrekkelijk centrum: zij maken Den Haag uniek en zijn er voor iedereen. Wij blijven ons inzetten voor behoud en versterking van de monumenten, beschermde stadsgezichten en de andere bijzondere plekken in de stad.

Het voorjaarsnummer is verschenen!

Dit nummer is verkrijgbaar in de Haagse boekhandels en tijdschriftenwinkels voor € 8,75 per exemplaar. Wil je geen uitgave missen, neem dan een abonnement. Met een abonnementsprijs van slechts € 34,- per jaar voor 4 nummers houden wij zelfs de spreekwoordelijke Haagse zuinigheid in ere.
Nieuw nummer
Sluit Menu