dig

Stichting Joods Erfgoed Den Haag

Jagerstraat 4 2514 BZ Den Haag

Het onder de aandacht brengen van het cultureel, religieus en maatschappelijk van de Joodse gemeenschap in Den Haag, in zowel verleden als heden, om zodoende bij te dragen aan de integratie van alle bevolkingsgroepen in de stad, dit door:

  • op te komen voor het behoud van materieel en immaterieel erfgoed dat een belangrijke rol speelde (en nog speelt) in het Joodse leven in Den Haag
  • rondleidingen, voorlichting en lessen te verzorgen op o.m. scholen en in musea
  • publicaties mogelijk te maken
  • aandacht te vragen voor en ondersteuning te geven aan herinneringsmonumenten
  • hedendaagse joodse activiteiten te stimuleren en aandacht te geven aan / samen te werken met organisaties die soortgelijke doeleinden nastreven.

Het winternummer is uit!

Dit nummer is verkrijgbaar in de Haagse boekhandels en tijdschriftenwinkels voor € 6,50 per exemplaar. Wil je geen uitgave missen, neem dan een abonnement en ontvang vier nummers voor € 24,50.
Nieuw nummer

75 Jaar Vrijheid Den Haag

Sluit Menu