dig

Stichting Joods Erfgoed Den Haag

Jagerstraat 4 - 2514 BZ Den Haag

Het onder de aandacht brengen van de culturele, religieuze en maatschappelijke betekenis van de Joodse gemeenschap in Den Haag – in zowel verleden als heden, om zodoende bij te dragen aan de integratie van alle bevolkingsgroepen in de stad, dit door:

  • op te komen voor het behoud van materieel en immaterieel erfgoed dat een belangrijke rol speelde (en nog speelt) in het Joodse leven in Den Haag
  • rondleidingen, voorlichting en lessen te verzorgen op o.m. scholen en in musea
  • publicaties mogelijk te maken
  • aandacht te vragen voor en ondersteuning te geven aan herinneringsmonumenten
  • hedendaagse joodse activiteiten te stimuleren en aandacht te geven aan / samen te werken met organisaties die soortgelijke doeleinden nastreven.

Het zomernummer is verschenen!

Dit nummer is verkrijgbaar in de Haagse boekhandels en tijdschriftenwinkels voor € 8,75 per exemplaar. Wil je geen uitgave missen, neem dan een abonnement. Met een abonnementsprijs van slechts € 34,- per jaar voor 4 nummers houden wij zelfs de spreekwoordelijke Haagse zuinigheid in ere.
Nieuw nummer
Sluit Menu