foto 26G - stichting-Industrieel Erfgoed

Stichting Haags Industrieel Erfgoed

Koos Havelaar

Postbus 85469 - 2508 CD Den Haag

De SHIE is opgericht in 1993 en meer dan 25 jaar actief op het gebied van inventarisatie, behoud en herstel van het industrieel erfgoed in de Haagse regio. Dit gebeurt zowel door het laten restaureren van bijzondere objecten, zoals muurreclames en zich in te zetten voor behoud van bedreigd erfgoed en door het uitdragen van kennis over industrieel erfgoed.

Op deze manier wil de SHIE de bewustwording voor het industrieel erfgoed stimuleren en de band tussen het economische verleden en het heden versterken. Op basis van onderzoek heeft de SHIE diverse publicaties uitgebracht met onderwerpen als de zuivelindustrie, toonaangevende Haagse ondernemers, industriegebied de Binckhorst, station Hollands Spoor en over hergebruik van industrieel erfgoed. Ook is een serie wandel- en fietsroutes uitgegeven en twee apps over verschillende aspecten van industrieel erfgoed en de twee industriegebieden de Laakhaven en de Binckhorst. 

Het zomernummer is verschenen!

Dit nummer is verkrijgbaar in de Haagse boekhandels en tijdschriftenwinkels voor € 8,75 per exemplaar. Wil je geen uitgave missen, neem dan een abonnement. Met een abonnementsprijs van slechts € 34,- per jaar voor 4 nummers houden wij zelfs de spreekwoordelijke Haagse zuinigheid in ere.
Nieuw nummer
Sluit Menu