foto 24G - Stichting - Carillon Den Haag

Stichting Carillon Den Haag

Frans van der Leeuw, bestuursvoorzitter

---

De Stichting stelt zich ten doel de beiaard- of carilloncultuur te bevorderen en belangstelling daarvoor te stimuleren, in het bijzonder in de gemeente ‘s-Gravenhage. De Stichting tracht haar doel primair te bereiken met reguliere bespelingen op de beiaarden in de torens van de Grote of St. Jacobskerk, de Oude Kerk op Scheveningen en met bespeling op het carillon van het Vredespaleis. Incidenteel zijn er ook beiaardconcerten zoals de zomerse Nutstuinconcerten.

Sinds haar oprichting heeft de stichting een reeks muziekboeken uitgegeven met nieuw beiaard-repertoire. Deze boeken hebben hun weg gevonden naar beiaardiers over de hele wereld. Ook werkt de stichting incidenteel samen met het Koninklijk Conservatorium en de componist des vaderlands om langs die weg nieuwe composities voor de beiaard te laten ontwikkelen.

In de loop van 2020, het jaar waarin de toren van de Grote Kerk 600 jaar bestaat, wordt het mogelijk de bespelingen van de Grote Kerk live te volgen via ons videokanaal met de in de toren opgestelde webcams.

Het zomernummer is verschenen!

Dit nummer is verkrijgbaar in de Haagse boekhandels en tijdschriftenwinkels voor € 8,75 per exemplaar. Wil je geen uitgave missen, neem dan een abonnement. Met een abonnementsprijs van slechts € 34,- per jaar voor 4 nummers houden wij zelfs de spreekwoordelijke Haagse zuinigheid in ere.
Nieuw nummer
Sluit Menu