foto 24G - Stichting - Carillon Den Haag

Stichting Carillon Den Haag

Frans van der Leeuw, bestuursvoorzitter

De Stichting stelt zich ten doel de beiaard- of carilloncultuur te bevorderen en belangstelling daarvoor te stimuleren, in het bijzonder in de gemeente ‘s-Gravenhage. De Stichting tracht haar doel primair te bereiken met reguliere bespelingen op de beiaarden in de torens van de Grote of St. Jacobskerk en van de Oude Kerk op Scheveningen en het carillon van het Vredespaleis, en met incidentele beiaardconcerten zoals de zomerse Nutstuinconcerten. Sinds haar oprichting heeft de stichting voorts een reeks muziekboeken uitgegeven met nieuw beiaardrepertoire. Deze boeken hebben hun weg gevonden naar beiaardiers over de hele wereld. Ook werkt de stichting incidenteel samen met het Koninklijk Conservatorium en de componist des vaderlands om langs die weg nieuwe composities voor de beiaard te laten ontwikkelen. In de loop van 2020, het jaar waarin de toren van de Grote Kerk 600 jaar bestaat, wordt het mogelijk de bespelingen van de Grote Kerk live te volgen via ons videokanaal door de in de toren opgestelde webcams.

Het winternummer is uit!

Dit nummer is verkrijgbaar in de Haagse boekhandels en tijdschriftenwinkels voor € 6,50 per exemplaar. Wil je geen uitgave missen, neem dan een abonnement en ontvang vier nummers voor € 24,50.
Nieuw nummer

75 Jaar Vrijheid Den Haag

Sluit Menu