foto 16G - Vereniging Scheveningen-HH

Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen

Patricia Snel, secretaris

Neptunusstraat 90-92 - 2586 GT Den Haag

De Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen heeft als doel het stimuleren, begeleiden en bundelen van activiteiten rond de studie van de geschiedenis van Scheveningen en vooral van Scheveningse families.

De vereniging is door genealogen in 1982 opgericht als ‘Centrum voor familiegeschiedenis van Scheveningen’. In de loop der tijd groeide het inzicht dat genealogie niet los gezien kan worden van de lokale geschiedenis. Steeds meer leden verrichten onderzoek naar aspecten van de geschiedenis van Scheveningen. Daarom zijn begin 2000 de statuten gewijzigd. De vereniging wil een plaats zijn waar iedereen die de geschiedenis van Scheveningen een warm hart toedraagt terecht kan.

Het zomernummer is verschenen!

Dit nummer is verkrijgbaar in de Haagse boekhandels en tijdschriftenwinkels voor € 8,75 per exemplaar. Wil je geen uitgave missen, neem dan een abonnement. Met een abonnementsprijs van slechts € 34,- per jaar voor 4 nummers houden wij zelfs de spreekwoordelijke Haagse zuinigheid in ere.
Nieuw nummer
Sluit Menu