Geschiedkundige Vereniging Die Haghe

Hans Zwaanswijk, secretaris

Sonoystraat 51 - 2581 VJ Den Haag

De vereniging heeft ten doel: a. het bevorderen van de kennis van en de belangstelling in de geschiedenis van Den Haag e.o.; b. het bevorderen van het behoud en herstel aldaar van historisch stedeschoon en van monumenten van geschiedenis en kunst; c. het verlenen van steun aan Stichting Haags Historisch Museum casu quo de hieronder ressorterende musea. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: a. het houden van bijeenkomsten, voordrachten, excursies, tentoonstellingen en het zo mogelijk doen verschijnen van een jaarboek; b. het uitgeven van geschriften; c. het bepleiten van haar doelstellingen bij de overheid of particulieren; d. het steunen van pogingen, door anderen in de geest der vereniging ondernomen; e. het steunen van het Haags Historisch Museum door: i. het optreden naar buiten daar waar de belangen van het Haags Historisch Museum kunnen worden gediend; ii. het verlenen van steun aan alles wat ten dienste van het Haags Historisch Museum kan werken; iii. het zo mogelijk verlenen van financiële steun aan specifieke projecten van het Haags Historisch Museum, en f. alle verdere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.

Het winternummer is uit!

Dit nummer is verkrijgbaar in de Haagse boekhandels en tijdschriftenwinkels voor € 6,50 per exemplaar. Wil je geen uitgave missen, neem dan een abonnement en ontvang vier nummers voor € 24,50.
Nieuw nummer

75 Jaar Vrijheid Den Haag

Sluit Menu