foto 05G - Atlantikwallroute

Atlantikwall Museum Scheveningen

Van Weede van Dijkveldstraat 73, 2582 KS Den Haag

Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen stelt zich ten doel: Het publiek kennis laten nemen van de Atlantikwall binnen de grenzen van de gemeente Den Haag in al haar verschijningsvormen. Belangstelling voor vredesvraagstukken wekken en stimuleren tot een actieve bevordering van vrede in ruimste zin van het woord en aan vrede ten grondslag liggende voorwaarden. Op basis van kennismaking met en doelgerichte informatieverstrekking over de gevolgen van oorlog en oorlogsdreiging voor individuele burgers en de samenleving. Gebruik makend van daartoe door de stichting toegankelijk gemaakte, gerestaureerde, ingerichte en beheerde bunkercomplexen uit de Tweede Wereldoorlog als blijvend Vredesmonument Tevens de aandacht vestigen op de bijzondere rol die door Den Haag en Nederland is en wordt vervuld bij de bevordering van vrede in internationaal verband.

Het winternummer is uit!

Dit nummer is verkrijgbaar in de Haagse boekhandels en tijdschriftenwinkels voor € 6,50 per exemplaar. Wil je geen uitgave missen, neem dan een abonnement en ontvang vier nummers voor € 24,50.
Nieuw nummer

75 Jaar Vrijheid Den Haag

Sluit Menu