foto 05G - Atlantikwallroute

Atlantikwall Museum Scheveningen

Van Weede van Dijkveldstraat 73 - 2582 KS Den Haag

Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen stelt zich ten doel:
Het publiek kennis laten nemen van de Atlantikwall binnen de grenzen van de gemeente Den Haag in al haar verschijningsvormen. Belangstelling voor vredesvraagstukken wekken en stimuleren tot een actieve bevordering van vrede in ruimste zin van het woord en aan vrede ten grondslag liggende voorwaarden. Op basis van kennismaking met en doelgerichte informatieverstrekking over de gevolgen van oorlog en oorlogsdreiging voor individuele burgers en de samenleving. Gebruik makend van daartoe door de stichting toegankelijk gemaakte, gerestaureerde, ingerichte en beheerde bunkercomplexen uit de Tweede Wereldoorlog als blijvend Vredesmonument Tevens de aandacht vestigen op de bijzondere rol die door Den Haag en Nederland is en wordt vervuld bij de bevordering van vrede in internationaal verband.

Het voorjaarsnummer is verschenen!

Dit nummer is verkrijgbaar in de Haagse boekhandels en tijdschriftenwinkels voor € 8,75 per exemplaar. Wil je geen uitgave missen, neem dan een abonnement. Met een abonnementsprijs van slechts € 34,- per jaar voor 4 nummers houden wij zelfs de spreekwoordelijke Haagse zuinigheid in ere.
Nieuw nummer
Sluit Menu