foto 01G - Erfgoedinstelling - Archeologie - De-tempel011

Archeologie & Natuur- en Milieueducatie Den Haag

Corien Bakker

Van Kinsbergenstraat 85f, Den Haag | Postbus 12651 - 2500 DP Den Haag

Archeologie Den Haag organiseert jaarlijks tal van activiteiten en evenementen om het archeologische verleden van de stad te presenteren aan bewoners en geïnteresseerden.

Deze afdeling van de gemeente Den Haag heeft als doel het archeologisch erfgoed van Den Haag te beschermen en te behouden. Zij beheert de archeologie in de ondergrond en vertaalt landelijke wetgeving in beleid en regelgeving. Wanneer nodig, voert zij onderzoek uit om de kennis omtrent het rijke Haagse verleden veilig te stellen.

Het voorjaarsnummer is verschenen!

Dit nummer is verkrijgbaar in de Haagse boekhandels en tijdschriftenwinkels voor € 8,75 per exemplaar. Wil je geen uitgave missen, neem dan een abonnement. Met een abonnementsprijs van slechts € 34,- per jaar voor 4 nummers houden wij zelfs de spreekwoordelijke Haagse zuinigheid in ere.
Nieuw nummer
Sluit Menu