img003 - kopie

Tentoonstelling: Loosduinen, 100 jaar Den Haag

Het is op 1 juli 2023 exact honderd jaar geleden dat de zelfstandige gemeente Loosduinen ophield te bestaan. Op deze dag werd Loosduinen geannexeerd door de gemeente Den Haag. Om dit te gedenken is er in het Loosduins Museum een tentoonstelling ingericht waarbij u aan de hand van foto’s en documenten een indruk kunt krijgen over deze periode.

Loosduinen ontstond in de middeleeuwen. Het was in 1224 dat graaf Floris IV van het Huis van Holland de bouw startte van een Cisterciënzer nonnenklooster, waarvan de huidige Abdijkerk een overblijfsel is. Rond de Abdij groeide Loosduinen uit tot een inventief tuinbouwgebied.

Van 1811 tot 1923 was het tuindersdorp een zelfstandige gemeente, met oriëntatie op het Westland. Maar omdat buurgemeente Den Haag steeds meer grond nodig had voor woningbouw, volgde op 1 juli 1923 de historische annexatie: Den Haag bouwde huizen en Loosduinen verloor gaandeweg zijn kassen én zijn tuinbouwtrots.

Nu in de 21ste eeuw floreert het stadsdeel Loosduinen volop, mede dankzij de recente ontwikkelingen in badplaats Kijkduin en de metamorfose op het 17de eeuwse Landgoed Ockenburgh.

Rubberfabriek ‘Vredestein’ (ca. 1910). Foto: Collectie Haags Gemeentearchief

Tentoonstelling: nog te zien t/m 26 augustus 2023
Adres: Margaretha van Hennebergweg 2a, naast de Korenmolen.
Openingstijden:
elke zaterdag en elke eerste zondag van de maand 12:00-16:00 uur

Bekijk hier een video van de stichting Haagse Dingen over de tentoonstelling.

Luchtopname van de groentenveiling Loosduinen. Collectie HGA/Dienst voor de Stadsontwikkeling
Facebook
Twitter
LinkedIn

Het voorjaarsnummer is verschenen!

Dit nummer is verkrijgbaar in de Haagse boekhandels en tijdschriftenwinkels voor € 8,75 per exemplaar. Wil je geen uitgave missen, neem dan een abonnement. Met een abonnementsprijs van slechts € 34,- per jaar voor 4 nummers houden wij zelfs de spreekwoordelijke Haagse zuinigheid in ere.
Nieuw nummer
Sluit Menu